(μέχρι 10 φωτογραφίες / max. 10 photos | max. 5mb per photo)